Myslivecký spolek Bílov a jeho společenské poslání

 

      Náš myslivecký spolek Bílov hospodaří v regionu Bílovec a Poodří v honitbě pronajaté od honebního společenstva Bílov na 1 560 ha. Honitba se rozkládá na katastru obcí Bílov, Studénka - Butovice a Bílovec. Většinu honitby tvoří pole protkány vodotečemi s remízky na jejichž údržbě se aktivně podílíme. Souvislý lesní porost se nachází pouze v lokalitě Hubleska, Horní les a Velká strana. Nedílnou součástí honitby jsou vodní plochy v lokalitě Buš, Kyfer a soustava rybníčků pod Bílovem obhospodařované společně s kolegy rybáři.

       Charakter krajiny vytváří vhodné podmínky především pro chov zvěře srnčí, které stavy v honitbě dosahují stabilně kolem 120ks což nám umožňuje odlov ¼ tohoto počtu pro udržení zdravé populace. Bohužel po zprovoznění nového přivaděče z Bílova k D1 tvoří část odlovu, i přes instalaci pachového ohradníku, nehody s motorovými vozidly. Rozšiřující se dopravní infrastruktura vytváří výrazné bariéry pro migraci zvěře a tím izolaci populací. Naštěstí množství průchodů pod D1 se naučila zvěř využívat.

      Chov drobné zvěře je zaměřen na zvěř bažantí s populací okolo 200ks a odlovem 20ks bažantích kohoutů ročně. Zvěř zaječí je dlouhodobě v útlumu, proto jsme se v roce 2013 rozhodli investovat do nákupu a vysazení 40ti ks zaječí zvěře v lokalitě Buš a Dolní les. Očekáváme zvýšení početních stavů a zdraví celé populace. Naše sdružení se připojilo k iniciativě vytvoření Oblasti chovu koroptví, kdy naši populaci tvoří tři hejnka po cca 6-10ti kusech.

      K hlavním aktivitám na podporu chovu drobné zvěře je výstavba krmných zařízení, přikrmování a tlumení predátorů.

      Tvorba krajiny, ochrana zvěře a péče o ni především v podzimním a zimním období patří k našim prvořadým společenským povinnostem. Naše práce je vidět nejen v honitbě, ale i na naší chatě, na kterou jsme právem hrdi. Její vzhled je chloubou obce Bílov a interiér poskytuje příjemné prostředí, pro společenské posezení jak nám myslivcům, tak všem, kterým je k pronájmu za rozumnou cenu k pořádání rodinných oslav.  Na její údržbě a zvelebení se pravidelně podílí všichni členové silami přiměřenými svému věku.

       Již tradiční a pověstnou je naše Hubertská zábava jejíž přípravy probíhají po celý rok. Odlov zvěřiny do tomboly a na výborné zvěřinové pochoutky je plně v naši režii stejně jako celá organizace a nezbytná příprava sálu. Naš spolek  je díky této akci finančně zcela nezávislý a dovolte mi poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili a přispěli tak na dobrou věc, jako je nákup krmiva a údržba honitby.

       Nevelká hrstka nadšenců v zeleném v převážně důchodovém věku se ze všech sil snaží udržet slávu České myslivosti jejího kulturního dědictví pro další generace.

 

Děkujeme za podporu

 

                                                                                         Vaši myslivci Bílov

Kontakt

MS Bílov Bílov 147
Bílov
74301
s.svancara@email.cz